Home page > Co je to solární ohřev vody

Solární ohřev vody

Pro komfortní užívání je třeba vodu ve venkovním i domácím bazénu v našich klimatických
podmínkách ohřívat i v létě. A protože provoz bazénu je poměrně nákladná záležitost, kde
největší položku tvoří platba za energie na ohřev vody, z dlouhodobého hlediska se ukazuje
jako velmi zajímavé využívat k tomu sluneční energii. Zde je pár užitečných informací o
solárním ohřevu vody.

Solární ohřev vody v bazénu pomocí sluneční energie prodlouží koupací sezónu ve venkovním
bazénu až na šest měsíců. Zakoupit je můžete v internetovém obchodě http://www.hawaj.cz/solarni-ohrev-vody-653.html  Na velikost a typ solárního systému mají vliv velikost bazénu a hlavně
požadovaná výška teploty vody. Velký rozdíl je v požadavku, kdy se má voda ohřát na 25°C, nebo
až na 30°C. Jednoduché solární absorbéry pracují s nízkými provozními teplotami, takže jejich
účinnost je v podstatě skoro 90 %, protože teplota vody v kolektoru je stejná jako teplota vzduchu v
okolí.

Na malé, zejména nekryté bazény, které se využívají pouze sezónně, je možné uplatnit pro solární
ohřev vody solární absorbéry, které se instalují v jednookruhovém solárním systému. Bazénová
voda v nich pomocí čerpadla cirkuluje bez napojení na výměník tepla, jednoduše se v absorbéru
zahřeje a vrací se zpět do bazénu. Nejpoužívanějším typem jsou plastové absorbéry. Pokud je
jednoduchý systém solárního ohřevu správně namontován a ve správném poměru k velikosti a
objemu bazénu, dokáže při dobrých klimatických podmínkách zvýšit teplotu vody až o přibližně
6°C. V tomto případě stačí nejjednodušší princip přímého ohřevu sluncem.

Velikost použitých kolektorů na ohřev vody v bazénu závisí na typu bazénu. V případě venkovních
nekrytých bazénů s hloubkou 1,2 m je třeba instalovat kolektory, jejichž plocha absorbéru se rovná
50 až 80% povrchu bazénu a u bazénů s překrytím by měla plocha absorbéru tvořit 40 až 60%
povrchu bazénu. Při interiérových bazénech, které nemají přímý zisk sluneční energie, by se plocha
kolektorů měla rovnat 70 až 100% povrchu bazénu.

Na větší bazény lze použít pro ohřev vody složitější solární systémy, které mají dva okruhy. V
uzavřeném okruhu proudí teplonosná kapalina ohřívaná kolektory. Ve druhém okruhu proudí
bazénová voda, kterou prostřednictvím výměníku tepla vyhřívá teplonosná kapalina. Tento solární
systém umí teplotu vody v bazénu zvýšit o 4 až 7°C. Více se můžete dozvědět i na 
těchto stránkách.